چهارمین نمایشگاه بین‌المللی توسعه صادرات ایران از تاریخ 98/11/15 لغایت 98/11/18 در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار گردید اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران با بیشترین و متنوع‌ترین فرشها و تولیدات , دستبافته های خود در این نمایشگاه به صورت اختصاصی شرکت نمود. تعدادی از بازرگانان و تجار خارجی طبق گزارش از 39 کشور از قاره های اروپا، آفریقا، آسیای میانه و آسیای شرقی که طبق دعوت به نمایشگاه آمده بودند از نمایشگاه فوق دیدن کردند و تعداد بسیاری نیز از غرفه اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی بازدید نمودند که مورد استقبال نیز قرار گرفت. همچنین با چند تاجر ایرانی مقیم عراق و تجار آفریقایی فعال در آلمان هم در خصوص قبول سفارش تولید و فروش محصولات ETFA گفتگو و تبادل نظر شد.

 

Colors