بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران همانند سالهای گذشته از تاریخ 3/6/98 لغایت 9/6/98 در محل نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با حضور تعداد 633 شرکت کننده (غرفه‌دار) در قالب اتحادیه‌های استانی، تعاونی‌ها و تشکّلهای دیگر از جمله تجّار و فرش فروشان در سراسر کشور که تولیداتشان را اعمّ از فرش، تابلو فرش، گلیم و گبّه در اندازه های متفاوت و اکثراً به صورت شسته و سرویس شده ارائه نمودند. در فضای حدو.د 54000 متر مربع و تعداد 12 سالن برگزار گردید.

اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران در سالن 35 به صورت اختصاصی در فضای حدود 2700 متر مربع با تعداد 20 اتحادیه استانی و چند تعاونی مستقل شرکت نموده و بهترین و متنوّع ترین تولیدات سالانه خودشان را عرضه نمودند و با توجه به رکود مطلق بازار فرش، اتحادیه مرکزی و اتحادیه‌های استانی فروش نسبتاً خوبی هم داشتند همچنین در افتتاحیه، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و همراهان، بازدید کاملی از سالن 35 به عمل آوردند. و طی ایام نمایشگاه هم تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از استانها و تعدادی از مسئولین کشوری و تجار محترم داخلی و خارجی از سالن 35 به صورت اختصاصی بازدید نمودند.

 

Colors