جلسه مجمع عمومی اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران در روز یکشنبه موخه 97/5/14 با حضور کلیّه سهامداران سراسر کشور در محل دفتر مرکزی اتحادیه برگزار گردید در این گردهمایی بزرگ فرش روستایی سرکار خانم مهندس دست پاک رئیس محترم مرکز ملّی فرش ایران و جناب آقای مهندس حسن زاده مشاور محترم مرکز با ایراد سخنان روحیه بخشی در خصوص فعالیت های چشمگیر مدیران اتحادیه های فرش روستایی همه در همکاری بهتر و بیشتر در حوزه فعالیت فرآیند تولید فرش دستباف توصیه های لازم را برای مدعوین بیان نمودند.

 

Colors